Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Zawidów

CENA WYWOŁAWCZA - 61 333,33 zł

Data przetargu - 09.12.2019, 12:12
Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste
Rodzaj przetargu - licytacja
Oferta publiczna - lokal
gmina Zawidów
powiat zgorzelecki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Księga wieczysta JG1Z/00027111/7
Powierzchnia całkowita 58,9m2
Powierzchnia użytkowa 58,9m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny

Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy pl. Zwycięstwa 29/2, 59-970 Zawidów, dla której SĄD REJONOWY ZGORZELEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00027111/7. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 58,87 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni z jadalnią, korytarza i łazienki z wc na 2. kondygnacji budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu przynależą pomieszczenia strychowe o powierzchni 31,89 m2 i udział 62/100 w częściach wspólnych budynku i gruntu. Lokal mieszkalny ma częściowo rozkład przechodni - z jednego pokoju przechodzi się do drugiego, wyposażony w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania zasilaną piecem węglowym usytuowanym w częściach wspólnych budynku. Stan lokalu średni. Budynek, w którym znajduje się lokal widnieje w powiatowym wykazie zabytków i w gminnej ewidencji zabytków. Suma oszacowania wynosi 92 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Mirosław Wierzbicki
Wyświetleń: 62
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Strona Licytacji komorniczych w serwisie OnGeo.pl
telefon 757 .... Pokaż numer