Sprzedam dom - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 266 250 zł
Cena za m² - 1 481,64 zł

Sprzedam Dom
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 402 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Budynki

Rodzaj Zabudowy nieokreślony
Rynek wtórny
Ochrona Konserwatorska Nie
Powierzchnia całkowita 179,7m2
Powierzchnia użytkowa 179,7m2
Liczba pokoi 4
Liczba kuchni 0
Liczba pomieszczeń gospodarczych 0
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1U/00026243/4 i udziału w nieruchomości nr KW TO1U/00034847/7 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w sali nr 21w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Liliowej 3, stanowiącej działkę gruntu nr działki 26/16 obr. 163 o pow. 0,2402 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w nieruchomości gruntowej nr działki 26/14 obr. 163 o pow. 0,0240 ha położonej w Grudziądzu przy ul. Jaskrowej stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości przy ul. Liliowej 3. Budynek mieszkalny jest budynkiem jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym z poddaszem mieszkalnym o pow. użytkowej 179,70 m2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie centralne z systemem grzejnikowym. Suma oszacowania wynosi 355 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 266 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 35 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakter urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.). Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Kontakt: KSR Alicja Sokołowska tel: (56) 462 63 46 grudziadz1@komornik.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 33

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.