Sprzedam dom - JEDLINA-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 125 000 zł
Cena za m² - 648,78 zł

Sprzedam Dom
gmina Głuszyca
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 330 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Budynki

Rodzaj Zabudowy nieokreślony
Rynek wtórny
Powierzchnia całkowita 192,7m2
Powierzchnia użytkowa 192,7m2
Liczba pokoi 8
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jedlina-Zdrój 20.12.2018 r. GPM.6840.2.2018 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0330 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 192,67 m², położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 3, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 185/3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/0008835/7 z przeznaczeniem na prowadzenie krótkotrwałego najmu miejsc noclegowych w celach turystycznych, leczniczych lub uzdrowiskowych. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/136/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. działka nr 185/3 oznaczona jest symbolem 1UT z zapisem teren usług turystyki. 2) W ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój działka nr 185/3 oznaczona jest użytkiem B - tereny mieszkaniowe CENA WYWOŁAWCZA: 125 000 zł Zbycie nieruchomości, zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2. WYSOKOŚĆ WADIUM: Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 10 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 15 stycznia 2019 r. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2 tel. 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Sporządziła: J. Wiśniewska Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 23

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.