Sprzedam dom - LELICE
CENA OFERTY - 18 000 zł
Cena za m² - 179,30 zł

Sprzedam Dom
gmina Gozdowo
powiat sierpecki
woj. mazowieckie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 012 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Budynki

Rodzaj Zabudowy nieokreślony
Rynek wtórny
Powierzchnia całkowita 100,4m2
Powierzchnia użytkowa 100,4m2
Liczba pokoi 5
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk masy upadłości Zbigniewa Bigorajskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 7/18 ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (1/3 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lelice, przy ulicy Osiedlowej 10, gmina Gozdowo. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1012 m², nr ew. 249/2 oraz 38/2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00002119/5. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej mieszkalnej 100,39 m² oraz budynek gospodarczo - garażowy o powierzchni 59,00 m². Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/3 części prawa własności nieruchomości wynosi 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 8.30 w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. Kontakt: Syndyk Piotr Kubera tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 50

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.