Sprzedam działkę - BIAŁA
CENA OFERTY - 124 100 zł
Cena za m² - 2,29 zł

Sprzedam Działkę
gmina Chojnów
powiat legnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 54 300 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


NA SPRZEDAŻ PRAWO WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE BIAŁA, ,GMINA CHOJNÓW, POWIAT LEGNICKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Syndyk masy upadłości Tomasza Downara-Zapolskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 208/17, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biała, w granicach działek nr 395 i 411 AM-1, o łącznej powierzchni 5,43 ha, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00042737/8 za łączną cenę minimalną 124.100,00 zł brutto (sto dwadzieścia cztery tysiące sto złotych i 00/100). ●→ Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/ i www.ardobiejewska.pl ●→ Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych i 00/100), składać należy w terminie do 14 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. ●→ Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka. ●→ Otwarcie ofert nastąpi 14 stycznia 2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. ●→ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1276 Kontakt: Syndyk Magdalena Czyszczoń tel: 501 443 555 kancelaria@kancelariaczyszczon.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 63

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.