Sprzedam działkę - Boronów,
CENA OFERTY - 95 000 zł
Cena za m² - 12,30 zł

Sprzedam Działkę
gmina Boronów
powiat lubliniecki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 7 722 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Na sprzedaż działka (łąki) o powierzchni 7722m2 (w tym 14 arów jest przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oraz gratis 413m2 stanowią drogi dojazdowe) znajdująca się w miejscowości Boronów. Dokładna lokalizacja zaznaczona na mapach Google na stronie internetowej naszego Biura BMC Nieruchomosci. Media takie jak woda, kanalizacja czy prąd są dostępne w drodze biegnącej niedaleko. 12. Ustalenia planu dla terenów o symbolach od 1MN do 93MN: 1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu; 2) Dopuszczone przeznaczenia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym: usługi o powierzchni wynikającej z obowiązujących przepisów prawa budowlanego; 3) Nakazy: a) wysokość zabudowy nie stanowiącej budynków gospodarczych lub garaży do 3 kondygnacji i do 10 metrów,przy czym trzecia kondygnacja tylko jako poddasze użytkowe, b) wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych i garaży do 2 kondygnacji i do 5 metrów, c) procent powierzchni biologicznie czynnej od 50%, d) procent zabudowy do 30%, e) minimalna intensywność zabudowy: 0,01, f) maksymalna intensywność zabudowy: 0,5, g) geometria dachów:- w budynkach mieszkalnych: dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 25o do 45o, z dopuszczeniem dachów płaskich, - w pozostałych obiektach, w tym w garażach: łukowe, płaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe, nie przekraczające 25o, h) obowiązujące wskaźniki miejsc parkingowych: - dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu dla 1 lokalu mieszkalnego, - dla przeznaczenia dopuszczonego lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca parkingowego lub garażu dla każdych rozpoczętych 30 m powierzchni użytkowych podstawowych,i) minimalna nowa działka budowlana winna spełniać wymóg minimalnej szerokości oraz minimalnejpowierzchni: - dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: co najmniej 18 m i co najmniej 800 m2, - dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej odpowiednio: co najmniej 10m i co najmniej 600 m; 4) Zakazy: a) realizacji dopuszczonego przeznaczenia w odrębnym budynku, b) realizacji na działce boksów garażowych lub stanowisk postojowych o powierzchni zabudowy większej niżpowierzchnia zabudowy budynkiem lub budynkami mieszkalnymi; 5) Dopuszczenie: a) utrzymania istniejących wolnostojących obiektów usługowych z możliwością przebudowy i rozbudowy, b) realizacji mieszkalnictwa zbiorowego domów dla seniorów w terenie oznaczonym symbolem 31MN. c) upraw szklarniowych w terenie o symbolu 24MN  26. Ustalenia planu dla terenów o symbolach od 1ZN do 71ZN: 1) Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zadrzewień, zakrzewień, zieleni przywodnej i nieurządzonej, w tym zieleni izolacyjnej, dolesienia na gruntach rolnych i nieużytkach wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu; 2) Nakazy: a) utrzymania istniejącej zieleni śródpolnej i przywodnej, b) nowych zalesień nieużytków oraz innych gruntów nadających się pod zalesienia zgodnie z wymogami przepisów o lasach, c) utrzymania i ochrony istniejącego ukształtowania terenu, d) zagwarantowania dostępności dla obsługi technicznej wód powierzchniowych; 3) Zakaz lokalizacji budynków i budowli; 4) Dopuszczenia: a) założeń wodnych, zbiorników małej retencji, b) realizacji nowych zadrzewień i dolesień, c) tras turystycznych pieszych i rowerowych, ścieżek dydaktycznych, miejsc widokowych, dróg wewnętrznych. Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 1771088763

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting