Sprzedam działkę - JEDLINA-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 16 000 zł
Cena za m² - 15,17 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 055 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jedlina-Zdrój, 03.12.2018 r. GPM.6840.49.2016 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1055 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Krótkiej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 55/2, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00073575/2. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 55/2 oznaczona jest symbolem 4.4MN/MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. 2) w ewidencji gruntów działka nr 55/2 oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. CENA WYWOŁAWCZA: 16 000 zł Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2. WYSOKOŚĆ WADIUM: Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), nie później niż 4 stycznia 2019 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – działka nr 55/2”. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2 tel. 74 8510963 www.jedlinazdroj.eu www.bip.jedlinazdroj.eu e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Sporządziła: J. Wiśniewska Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 31

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.