Sprzedam działkę - Kamieńskie Młyny,
CENA OFERTY - 105 000 zł
Cena za m² - 43,62 zł

Sprzedam Działkę
gmina Woźniki
powiat lubliniecki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 407 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Do sprzedania działka budowlana 2407 m2 w miejscowości Kamieńskie Młyny.  W granicy prąd i woda.  Kształt podobny do prostokąta o wymiarach 44m x 63 m. Za dojazd odpowiada droga asfaltowa o niskim natężeniu ruchu. Powierzchnia 2390 m2 to za dużo dla Ciebie, ale lokalizacja Cię urzekła? Nie ma problemu, gdyż działka składa się z dwóch do siebie przyległych działek o powierzchniach 1250 m2 oraz 1140 m2, które można zakupić pojedyńczo: 1250 m2 w cenie 59 000, a 1140 m2 w cenie 55 000.  7.Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolami RM . przeznacza się pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji uzupełniającej, agroturystyki i innych usług oraz działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach nowo projektowane obiekty produkcji rolniczej czy zwierzęcej lokalizować na terenie rolnym przyległym do gospodarstwa poza tylnią granicą zabudowy 2) przy wprowadzeniu obiektów produkcji zwierzęcej powyżej 50 DJP w sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wymagane jest wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej i uzgodnienia z władzami sanitarnymi i ochrony środowiska -, 3)lokalizacja obiektów produkcji zwierzęcej powyżej 240 DJP stanowiąca przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest wyprzedzające sporządzenie odpowiedniego raportu zgodnie z przepisami szczegółowymi do prawa ochrony środowiska 4)dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przekształcenie upadających gospodarstw w zabudowę letniskową 5)dopuszcza się zmianę funkcji na działalność agroturystyczną 6) pozostałe ustalenia jak w ust. 1. 11. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolami U i UP: przeznaczone są pod usługi handlowe, rzemieślnicze, gastronomię, administrację, banki, a na terenach oznaczonych "UP" dopuszcza się także lokalizację usług produkcyjnych i transportowych o małej uciążliwości dla otoczenia. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 1)możliwość adaptacji, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów i budowy nowych w granicach określonych terenów 2)dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej administracyjnej i socjalnej związanej z działalnością usługową 3) wysokość zabudowy do maks. dwóch kondygnacji, wymagane dachy wysokie o spadkach 35- 45 jak w zabudowie mieszkaniowej 4) niezbędne wydzielenie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w zależności od liczby zatrudnionych i liczby obsługiwanych klientów 5) przy położeniu na obszarach stref ochrony konserwatorskich konieczność uzgodnienia z WKZ 6) wymóg wprowadzenia zieleni urządzonej 7) wprowadza się zakaz działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 1373925004

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting