Sprzedam działkę - ŁOMŻA
CENA OFERTY - 326 200 zł
Cena za m² - 350,00 zł

Sprzedam Działkę
gmina Łomża
woj. podlaskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 932 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Własność własność
Dojazd droga dojazdowa, nawierzchnia - asfalt
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Do sprzedania działka w Łomży przy ulicy Księcia Stanisława oznaczoną numerem geodezyjnym 12701 o powierzchni 932m2. Teren na którym znajduje się przedmiotowa działka został objęty uchwałą Rady Miejskiej w Łomży w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa (ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne usługi handlu, rzemiosła z wyłączeniem zakładów rzemieślniczych o profilu produkcyjnym oraz inne usługi komercyjne pod warunkiem nie powodowania uciążliwości). PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY: - forma zabudowy - zabudowa bliźniacza - wysokość budynków 3 kondygnacje, w tym ostatnia jako poddasze użytkowe - dachy o nachyleniu połaci podstawowej w granicach 35-40 stopni, pokrycie w kolorze czerwieni - poziom posadowienia parterów budynków mieszkalnych maksymalnie 1,0 m nad poziomem przyległego terenu, dla funkcji usługowych na poziomie umożliwiającym zapewnienie dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych - maksymalnie 45 cm nad poziomem przyległego terenu - zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów gospodarczych oraz garaży, funkcje te winne być lokalizowane w ramach kubatury budynku mieszkalnego OSOBA DO KONTAKTU: ADAM KARWOWSKI tel. +48 698 506 416 Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 103

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Maciej
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PUPH TYTAN MIROSŁAW TYSZKA