Sprzedam działkę - MIENICE
CENA OFERTY - 65 000 zł
Cena za m² - 48,33 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 345 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Mienice 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 68/1, o pow. 0,1345 ha, obręb Mienice. Działka gruntu nr ew. 68/2, o pow. 0,1100 ha, obręb Mienice. Działka gruntu nr ew. 68/3, o pow. 0,1100 ha, obręb Mienice. Działka gruntu nr ew. 68/4, o pow. 0,1100 ha, obręb Mienice. Działka gruntu nr ew. 68/5, o pow. 0,1110 ha, obręb Mienice. Działka gruntu nr ew. 68/7, o pow. 0,1202 ha, obręb Mienice. Działka gruntu nr ew. 68/8, o pow. 0,1000 ha, obręb Mienice. Działka gruntu nr ew. 68/9, o pow. 0,1000 ha, obręb Mienice. Działka gruntu nr ew. 68/10, o pow. 0,1000 ha, obręb Mienice. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00017693/6. 2. Opis nieruchomości: Działki gruntu położone są na obrzeżach miejscowości Mienice, poza terenem zabudowanym. Droga dojazdowa urządzona z mas asfaltowych. Sąsiedztwo działek stanowią tereny użytkowane rolniczo. Sieci infrastruktury technicznej (woda) są ułożone w drodze. 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr VI/XXXIX/344/14 Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 23 września 2014r., poz. 3931). Teren, na którym położone są nieruchomości jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą lub bliźniaczą i oznaczony na rysunku planu symbolem MN/17. Działki znajdują się w granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie” oraz w strefie ochrony zabytków archeologicznych. 4. Wadium: dz. 68/1: 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) dz. 68/2: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dz. 68/3: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dz. 68/4: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dz. 68/5: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) dz. 68/7: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) dz. 68/8: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dz. 68/10: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 5. Termin wniesienia wadium: 07.01.2019r. 6. Terminy i miejsce przetargu: dz. 68/1: 14.01.2019r., godz. 10.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 68/2: 14.01.2019r., godz. 11.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 68/3: 14.01.2019r., godz. 12.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 68/4: 14.01.2019r., godz. 13.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 68/5: 15.01.2019r., godz. 10.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 68/7: 15.01.2019r., godz. 11.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 68/8: 15.01.2019r., godz. 12.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 68/10: 15.01.2019r., godz. 13.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; 7. Nieruchomości są objęte umową dzierżawy na cele rolnicze zawartą na czas określony. Ceny nieruchomości: dz. 68/1: 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) dz. 68/2: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dz. 68/3: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dz. 68/4: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dz. 68/5: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) dz. 68/7: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) dz. 68/8: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dz. 68/10: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT). Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 208/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 3 grudnia 2018r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 39

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.