Sprzedam działkę - MIENICE
CENA OFERTY - 60 000 zł
Cena za m² - 67,04 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 895 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Mienice 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 335, o pow. 0,0895 ha, obręb Mienice. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00017693/6. 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu położona jest w peryferyjnej części miejscowości, w odległości około 350 m od zabudowań położonych w centralnej części wsi Mienice. Sąsiedztwo działki stanowią tereny użytkowane rolniczo i nieużytki. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej prowadzącej z Piotrkowiczek do Mienic oraz drogą gruntową częściowo utwardzoną. Teren działki jest położony niżej względem przylegającej drogi. Działka nie jest uzbrojona. Sieć wodociągowa ułożona jest w odległości około 20 m w drodze asfaltowej. Pozostałe sieci uzbrojenia terenu znajdują się w dalszej odległości od działki. 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 1) Teren, na którym położona jest nieruchomość jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą lub bliźniaczą i oznaczony na rysunku planu symbolem MN/9. Działka leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych. 2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, zostały określone w obowiązującym dla obrębu wsi Mienice miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr VI/XXXIX/344/14 Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 23 września 2014r., poz. 3931). 4. Cena nieruchomości: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT). 5. Wadium: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 6. Termin wniesienia wadium: 28.12.2018r. 7. Termin i miejsce przetargu: 04.01.2019r., godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12; Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 193/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 23 listopada 2018r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 29

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.