Sprzedam działkę - Ożarów Mazowiecki,
CENA OFERTY - 11 110 000 zł
Cena za m² - 293,78 zł

Sprzedam Działkę
gmina Ożarów Mazowiecki
powiat warszawski zachodni
woj. mazowieckie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 37 817 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU~~Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna~z siedzibą w Warszawie, ~ul. Puławska 15, ~02-515 Warszawa~~OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY~~Na sprzedaż praw własności do niezabudowanych* działek gruntu położonych w Ożarowie Mazowieckim, przy ulicy Dmowskiego 40 i 56, województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, (dalej „Nieruchomość”).~~Na nieruchomość składają się:~1) działka ew. nr: 154 o pow. 0,6713 ha*, ~2) działki ew. nr: 82/4;156; 157; 158; 160 o łącznej pow. 1,4498 ha, ~3) działka ew. nr: 76/2 o pow. 1,5693 ha, ~4) działka ew. nr: 152 o pow. 0,0913 ha, ~5) udział 18/88 w działce ew. nr 153 o pow. 0,2174 ha (działka drogowa)*. ~~* na działce ewidencyjnej nr 154 – posadowiony jest budynek ze stacją transformatorową. Stacja transformatorowa jest własnością i znajduję się w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A.~~* działka ewidencyjna nr 153 – zabudowana jest budowlą w postaci wyłożonych kostką–chodnika i drogi oraz latarni.~~Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ulic: Romana Dmowskiego, Kapuckiej i Szkolnej (obręb 0003). Łączna powierzchnia działek (bez udziału w działce nr 153) wynosi 3,7817 ha oraz udział wynoszący 18/88 części w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 153 o powierzchni 0,2174 ha. ~Nieruchomość składa się z kilku odrębnych działek gruntu, które nie są jednolite, ich rozmiary, możliwość zagospodarowania oraz atrakcyjność jest zróżnicowana. ~Nieruchomość nie stanowi jednolitej całości gospodarczej, przeznaczenie działek w MPZP jest wielorakie: występuje zabudowa jednorodzinna, niska wielorodzinna, bliźniacza, a także tereny pod drogi dojazdowe oraz zieleń. ~~Planowana sprzedaż dotyczy wszystkich w/w nieruchomości gruntowych łącznie.~~Teren posiada charakter inwestycyjny. Sąsiednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz teren niezabudowany.~~Dla nieruchomości gruntowych prowadzone są księgi wieczyste przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerach: ~1) WA1P/00109849/4 – działka ew. nr: 154 ~2) WA1P/00109382/2 – działki ew. nr: 82/4;156; 157; 158; 160 ~3) WA1P/00109378/1 – działka ew. nr: 76/2 ~4) WA1P/00109381/5 – działka ew. nr: 152 ~5) WA1P/00109373/6 – działka ew. nr 153 (udział 18/88)~~~Cena wywoławcza: 11 110 000,00 zł netto (słownie: jedenaście milionów sto dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych netto). ~~Wpłata wadium w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). ~~Termin składania ofert do dnia 16.10.2020 r. do godziny 12.00. ~~Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz warunkach przeprowadzenia przetargu, w tym dotyczące czasu i miejsca przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl pod nazwą: „Ożarów Mazowiecki, ul. Dmowskiego 40 i 56, woj. mazowieckie, nieruchomość gruntowa - Przetarg”. i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".~~Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. ~~Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie postępowania, w tym na etapie aukcji elektronicznej, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.~~Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.~~Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 724 132 395, w godzinach 9.00-15.00.~~Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 12 do warunków przeprowadzenia przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Ożarów Mazowiecki, ul. Dmowskiego 40 i 56, woj. mazowieckie, nieruchomość gruntowa - Przetarg”.~
Wyświetleń: 17792072

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA