Sprzedam działkę - OZOROWICE
CENA OFERTY - 65 000 zł
Cena za m² - 58,56 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 110 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Ozorowice 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 167/2, obręb Ozorowice, pow. 0,1110 ha. Działka gruntu nr ew. 167/3, obręb Ozorowice, pow. 0,1000 ha. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00014040/3. 2. Opis nieruchomości: Działki gruntu położone są przy drodze wewnętrznej łączącej się z ulicą Jodłową (droga o nawierzchni gruntowej). Działki leżą w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i nowo wybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych (grunty użytkowane rolniczo i nieużytki). Dojazd do działek drogą wewnętrzną wydzieloną geodezyjnie lecz nieurządzoną. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu. Sieci infrastruktury technicznej (woda i energia) są ułożone w ulicy Jodłowej. 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr VI/XXXV/302/13 Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 10 października 2013r., poz.5316). Teren, na którym położone są nieruchomości jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i oznaczony na rysunku planu symbolem 35 MN. Działki znajdują się w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego. 4. Ceny nieruchomości: dz. 167/2: 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) dz. 167/3: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT). 5. Wadium: dz. 167/2: 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) dz. 167/3: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 6. Termin wniesienia wadium 07.01.2019r. 7. Terminy i miejsce przetargu: dz. 167/2: 17.01.2019r., godz. 10.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 167/3: 17.01.2019r., godz. 11.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 210/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 3 grudnia 2018r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 46

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.