Sprzedam działkę - OZOROWICE
CENA OFERTY - 60 000 zł
Cena za m² - 60,79 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 987 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Ozorowice 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 240/3, obręb Ozorowice, pow. 0,0987 ha. Działka gruntu nr ew. 240/4, obręb Ozorowice, pow. 0,1003 ha. Działka gruntu nr ew. 240/5, obręb Ozorowice, pow. 0,0995 ha. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00014040/3. 2. Opis nieruchomości: Działki gruntu położone są bezpośrednio przy ul. Jodłowej (droga o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej). Działki leżą w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych (grunty użytkowane rolniczo i nieużytki). Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Sieci infrastruktury technicznej (woda i energia) są ułożone w ulicy Jodłowej. 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr VI/XXXV/302/13 Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 10 października 2013r., poz.5316). Teren, na którym położone są nieruchomości jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i oznaczony na rysunku planu symbolem 47 MN. Działki położone są na obszarze historycznego układu ruralistycznego wpisanego do ewidencji zabytków, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego. 4. Ceny nieruchomości: dz. 240/3: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) dz. 240/4: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) dz. 240/5: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT). 5. Wadium: dz. 240/3: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) dz. 240/4: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) dz. 240/5: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 6. Termin wniesienia wadium: 07.01.2019r. 7. Terminy i miejsce przetargu: dz. 240/3: 16.01.2019r., godz. 10.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 240/4: 16.01.2019r., godz. 11.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; dz. 240/5: 16.01.2019r., godz. 12.00, siedziba tut. Urzędu, pokój nr 12; Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 209/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 3 grudnia 2018r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 38

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.