Sprzedam działkę - SOBÓTKA
CENA OFERTY - 70 000 zł
Cena za m² - 90,79 zł

Sprzedam Działkę
gmina Sobótka
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 771 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Działka o przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 16/8, AM-2, o powierzchni: 0,0771 ha, obręb: Górka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00148632/8,dział III i IV KW wolny od obciążeń. Działka ma kształt zbliżony do regularnego i porośnięta jest zadrzewieniami i zakrzewieniami. Przedmiotowa działka jest częściowo ogrodzona. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Cena wywoławcza: 70 000,-PLN Wadium: 7 000,-PLN Działka położona przy ul. Hołubowiczów (boczna ulicy Świdnickiej). Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 W terminie do dnia 13 lutego 2019r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Dodatkowe informacje 1. Pierwszy przetarg odbył się 27 listopada 2018 r. i nie został rozstrzygnięty. 2. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. 3. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej. 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. 6. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości. 7. Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 9. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności. 10. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki. Szczegółowe informacje można uzyskać: - w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 1234. - na stronach internetowych : www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl, monitorurzedowy.pl - położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Sobótka, 07.01.2019r. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Sobótka tel: 71 3351234 sobotka-urzad@sobotka.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 29

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.