Sprzedam działkę - SOBÓTKA
CENA OFERTY - 94 300 zł
Cena za m² - 101,29 zł

Sprzedam Działkę
gmina Sobótka
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 931 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza IV publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską i ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Działki uzbrojone są w sieć wodną i kanalizacyjną. Rozciąga się z nich piękny widok na Ślężę. 1. Niezabudowana dz. nr 32/5 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0931ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 94 300zł Wadium: 9 500zł 2. Niezabudowana dz. nr 32/6 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0928ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 94 000zł Wadium: 9 400zł 3. Niezabudowana dz. nr 32/7 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0907ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 92 200zł Wadium: 9 300zł 4. Niezabudowana dz. nr 32/10 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1282ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.. Cena: 108 400zł Wadium: 11 000zł 5. Niezabudowana dz. nr 32/11 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1000ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 100 100zł Wadium: 10 100zł 6. Niezabudowana dz. nr 32/12 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1003ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 100 300zł Wadium: 10 100zł 7. Niezabudowana dz. nr 32/13 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1005ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 100 500zł Wadium: 10 100zł 8. Niezabudowana dz. nr 32/14 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1007ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 100 600zł Wadium: 10 100zł 9. Niezabudowana dz. nr 32/15 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1009ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 100 800zł Wadium: 10 100zł 10. Niezabudowana dz. nr 32/16 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1011ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 101 000zł Wadium: 10 100zł 11. Niezabudowana dz. nr 32/17 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0977ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 98 100zł Wadium: 9 900zł 12. Niezabudowana dz. nr 32/19 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0905ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 92 100zł Wadium: 9 250zł 13. Niezabudowana dz. nr 32/20 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0920ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 93 300zł Wadium: 9 350zł 14. Niezabudowana dz. nr 32/21 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0917ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 93 100zł Wadium: 9 350zł 15. Niezabudowana dz. nr 32/22 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0913ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3.. Cena: 92 700zł Wadium: 9 300zł 16. Niezabudowana dz. nr 32/23 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0910ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 92 500zł Wadium: 9 250zł 17. Niezabudowana dz. nr 32/24 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1085ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 100 300zł Wadium: 10 100zł 18. Niezabudowana dz. nr 32/26 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0977ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 98 100zł Wadium: 9 850zł 19. Niezabudowana dz. nr 32/27 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1016ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 101 400zł Wadium: 10 150zł 20. Niezabudowana dz. nr 32/28 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1000ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 100 000zł Wadium: 10 000zł 21. Niezabudowana dz. nr 32/29 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,0942ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 95 200zł Wadium: 9 600zł 22. Niezabudowana dz. nr 32/30 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1240ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3. Cena: 105 400zł Wadium: 10 600zł Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 W terminie do dnia 11 lutego 2019r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Dodatkowe informacje 1. Pierwszy przetarg odbył się 14.08.2018r. i została sprzedana jedna nieruchomość, drugi przetarg odbył się 11.10.2018r. i nie został rozstrzygnięty, trzeci przetarg odbył się 04 grudnia 2018r. i zostały sprzedane dwie nieruchomości. 2. Licytacja odbędzie się zgodnie z podaną kolejnością nieruchomości w ogłoszeniu. 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. 4. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej. 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. 7. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości. 8. Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 10. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności. 11. Dział III i IV KW wolny od obciążeń. Szczegółowe informacje można uzyskać: w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6, I piętro, tel. 71 335 1234. na stronach internetowych : www.sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl, monitorurzedowy.pl położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Sobótka, 07.01.2019r. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Sobótka tel: 71 3351234 sobotka-urzad@sobotka.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 43

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.