Sprzedam działkę - STRZESZÓW
CENA OFERTY - 80 000 zł
Cena za m² - 62,60 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 278 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Strzeszów 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 103/4, o pow. 0,1278 ha, obręb Strzeszów. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00014592/7. 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu położona przy ul. Lipowej 5a w drugiej linii zabudowy. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej a następnie, na odcinku ok. 40 m, drogą gruntową nieurządzoną. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do trapezu. Teren działki charakteryzuje się lekkim spadkiem w kierunku północnym. Działka nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej (woda, energia, kanalizacja) ułożonych w drodze głównej. 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała – Uchwała nr V/XXXV/194/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2009r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka znajduje się na obszarze historycznego układu ruralistycznego wpisanego do ewidencji zabytków, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 4. Cena nieruchomości: 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT). 5. Wadium: 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 6. Termin wniesienia wadium: 28.12.2018r. 7. Termin i miejsce przetargu: 04.01.2019r., godz. 12.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12; Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 134/2018 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 27 sierpnia 2018r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 63

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.