Sprzedam działkę - SULISTROWICZKI
CENA OFERTY - 150 000 zł
Cena za m² - 49,37 zł

Sprzedam Działkę
gmina Sobótka
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 038 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Sobótka, 29.11.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek nr 5/123, 5/124, 5/125, 6/89, 6/90, 6/91, 6/92, 6/93 AM 1, obręb Sulistrowiczki o łącznej pow. 3038 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00132089/1; przeznaczenie: zabudowa usługowa a w ewidencji gruntów jako PsIV, ŁIV. Działka gruntu położona w otulinie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu drewnianego kościoła oraz niedaleko zabudowań przeznaczonych pod zabudowę letniskową. Działki stanowią całość przedzieloną wyschniętym rowem, ukształtowanie terenu zróżnicowane i pofałdowane; o dobrym dostępie do uzbrojenia technicznego. Zbywana nieruchomość jest nieogrodzona i porośnięta drzewami i krzakami. Nad działkami przechodzi napowietrzna linia energetyczna a w północnej części nieruchomości przechodzi sieć wodociągowa. Dojście do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Cena wywoławcza: 150 000,- PLN wadium: 15 000- PLN wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka. Przetarg odbędzie się 15 stycznia 2019r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pok. nr 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem nr działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004. W terminie do 10 stycznia 2019r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Sobótka tel: 71 3351234 sobotka-urzad@sobotka.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 54

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.