Sprzedam działkę - WROCŁAW
CENA OFERTY - 6 290 035 zł
Cena za m² - 125,97 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 49 933 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANE DZIAŁKI POŁOŻONE PRZY UL. WIDŁAKOWEJ WE WROCŁAWIU Syndyk TMB S.A. w upadłości likwidacyjnej, sprzeda nieruchomość gruntową. Szczegółowa oferta dotyczy zaproszenia do negocjacji. A/. prawo własności działki niezabudowanej nr 6 o powierzchni 0,9098 ha, położonej przy ul. Widłakowej we Wrocławiu, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00093792/6, za cenę nie niższą niż 1 284 275,00 złotych (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) netto, co stanowi 50% ceny oszacowania. B/. prawa własności następujących nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Widłakowej: - działek nr 2/16, 34, 35 i 36 o łącznej powierzchni 2,3302 ha, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00097319/5, - działek nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 i 3/8 o łącznej powierzchni 0,7665 ha, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00077643/9, - działek nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 i 4/7 o łącznej powierzchni 0,9868 ha, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00111438/0, za cenę nie niższą niż 5 005 760,00 złotych (pięć milionów pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) netto, co stanowi 50% ceny oszacowania. Łączna kwota wywoławcza to : 6 290 035,00 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści pięć złotych) netto. Szczegółowe informacje o nieruchomościach, trybie, terminach i warunkach określi regulamin sprzedaży, które jest dostępny na stronach www.ardobiejewska.pl, www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl oraz w siedzibie spółki. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 662 128 252 oraz 71 322 00 85 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót) w godz. od 09:00 do 14:00. Nieruchomość można oglądać osobiście - po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania. Syndyk zaprasza do negocjacji. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Masy Upadłości TMB S.A. w upadłości likwidacyjnej tel: 71/322-00-85 jpkaczmarek@o2.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 56

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.