Sprzedam lokal - WROCŁAW
CENA OFERTY - 479 000 zł
Cena za m² - 4 561,47 zł

Sprzedam Lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 105,01m2
Liczba pokoi 4

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk masy upadłości Ireny Baranowskiej (w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. VIII GUp 25/18) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (lokalu niemieszkalnego) o łącznej powierzchni użytkowej 105,01 m2, znajdującego się na parterze budynku mieszkalno-usługowego położonego we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańskiej 65C, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr WR1K/00149811/4 za łączną cenę minimalną 479.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/ Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), składać należy w terminie do 10 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń, Kancelaria Adwokacka al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2018 r. o godz. 12:30 w biurze syndyka przy al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienie od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1225 Kontakt: Syndyk Magdalena Czyszczoń tel: 501 443 555 kancelaria@kancelariaczyszczon.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 47

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.