Sprzedam lokal użytkowy - Bytom, Śródmieście
CENA OFERTY - 3 250 000 zł
Cena za m² - 1 103,12 zł

Sprzedam Lokal
gmina Bytom
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 2946,20m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Rok budowy 1900 - 1939
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie~~posiada w sprzedaży z wolnej ręki n/w nieruchomość~~ Adres sprzedawanej Nieruchomości~~41-902 Bytom ul. Dworcowa 8~~ 1) Przedmiotem sprzedaży są prawa do nieruchomości zabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Dworcowej 8 na które składają się:~- prawo własności działki nr 70/20 powierzchni 1202 m2 , ~- prawo własności budynku o powierzchni 2 946,20 m2~~Dla Nieruchomości jest ustanowiona Księga Wieczysta: nr KA1Y/00005218/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.~Dział I – O (oznaczenie nieruchomości) -Działka nr 70/20 - inne tereny zabudowane~Dział II (własność) - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie~Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia) - brak wpisów~Dział IV ( hipoteka) - brak wpisów~~ Cena zbycia wyznaczona na poziomie 3 250 000 zł netto (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).~~Więcej danychna stronie PKO BP SA -nieruchomości własne (www.nieruchomosci.pkobp.pl)~~„Prezentowana nieruchomości nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego”.~~Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży nieruchomości na każdym etapie postępowania, ~aż do momentu podpisania aktu notarialnego – przyrzeczonej umowy sprzedaży bez podania przyczyn ~i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.~Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~~Liczba pomieszczeń: 50
Wyświetleń: 409169397

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA