Sprzedam lokal użytkowy - Myślibórz,
CENA OFERTY - 1 265 000 zł
Cena za m² - 1 079,75 zł

Sprzedam Lokal
gmina Myślibórz
powiat myśliborski
woj. zachodniopomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 1171,57m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Powszechna Kasa Oszczędności~Bank Polski Spółka Akcyjna~z siedzibą w Warszawie, ~ul. Puławska 15, ~02-515 Warszawa~~PRZYGOTOWUJE NIERUCHOMOŚĆ ~~1. na sprzedaż z najmem zwrotnym, nieruchomości gruntowej zabudowanej ~ położonej w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie) przy ul. ~ Niedziałkowskiego 1, składającej się z prawa użytkowania wieczystego ~ działki gruntu o nr ew. 102/37 (obręb 0002 Myślibórz) o powierzchni ~ 0,1165ha oraz prawa własności budynku biurowo – usługowego o pow. ~ użytkowej 1.171,57 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział ~ Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/00020373/8,~~2. na najem zwrotny na okres 5 lat powierzchni w nieruchomości opisanej w ~ pkt 1, polegającym na:~ 1) najmie powierzchni około 1.171,57 m², do czasu przeprowadzenia przez ~ Bank modernizacji docelowej powierzchni najmu, , ~ 2) najmie powierzchni około 219,8 m² znajdującej się na parterze ww. ~ nieruchomości po przeprowadzeniu przez Bank modernizacji na pozostały ~ okres po przeprowadzeniu modernizacji, ~~~Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.~~Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży.~Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.~~Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 696-406-044, w godzinach 9.00-15.00.~~Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~
Wyświetleń: 15137

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA