Sprzedam lokal użytkowy - Nysa,
CENA OFERTY - 1 028 500 zł
Cena za m² - 4 250,00 zł

Sprzedam Lokal
gmina Nysa
powiat nyski
woj. opolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 242,00m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Rok budowy 1980 - 1989
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,~ul. Chłodna 52~00-872 Warszawa~informuje, że posiada do zbycia w trybie z wolnej ręki:~Nieruchomość PKO BP SA ~ Nysa( 48-300)~ul. Krzywoustego 1~do której posiada prawa własności lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Nysie przy ulicy Krzywoustego 1, o łącznej powierzchni 242,00 m2 wraz z udziałem we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 7/9 wynoszącym 247/1000 (24,70 %) Udział w ~ Cena oczekiwana: 1 028 500 zł netto (słownie: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)~Podana cena ma charakter orientacyjny, czekamy na oferty.~Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.~~Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany. ~Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.~Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych nieruchomościach Banku przeznaczonymi do sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl , w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.~Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 357 50 60, w godzinach 9.00-15.00.~Udział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~~Liczba pomieszczeń: 8
Wyświetleń: 3093

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA