Sprzedam lokal użytkowy - Świdnica,
CENA OFERTY - 240 000 zł
Cena za m² - 2 209,13 zł

Sprzedam Lokal
gmina Świdnica
powiat świdnicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 11.09.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny usługowy
Powierzchnia całkowita 108,64m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Rok budowy 1990 - 1999
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~ z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~ Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości ~~ZAMIERZA ZBYĆ ~~spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 108,64 m² położonego w m. Świdnica, ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 5 ~~Lokal użytkowy położony jest na parterze w podpiwniczonym budynku wielorodzinnym o pięciu kondygnacjach naziemnych, zbudowanym w 1991 , przy lokalnej ulicy o niewielkim natężeniu ruchu. Ulica asfaltowa, oświetlona , z chodnikami po obu stronach, dwukierunkowa. W otoczeniu zabudowa wielorodzinna, budynki wzniesione w latach 1970-1990 przeważnie w technologii „wielkiej płyty”. W bezpośrednim sąsiedztwie lokale użytkowe, w sąsiednim budynku pasaż handlowy. Od strony północnej bezpośrednie sąsiedztwo – ul. Długosza, dalej szkoła podstawowa i hala sportowa, od strony wschodniej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz ciągi piesze i miejsca postojowe wzdłuż ulicy Łokietka. Od strony południowe , pasaż handlowy, a od strony zachodniej ul. Księcia Henryka Brodatego. Wzdłuż ulicy ogólnodostępne miejsca postojowe. Lokal nie znajduje się w strefie płatnego parkowania.~Powierzchnia użytkowa lokalu 108,64 m².( na podstawie danych w księdze wieczystej i zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej). Lokal o funkcji handlowo-usługowej z częścią biurowo-socjalną. Do lokalu trzy wejścia. Jedno, główne od strony południowej, drugie od zaplecza ( strona północna) i trzecie do wydzielonego, niezależnego pomieszczenia bankomatu. Funkcjonalna całość lokalu tworzą: sala operacyjna, 4 pomieszczenia o charakterze biurowo-socjalnym , pomieszczenie sanitarne, odrębne niezależne pomieszczenie w którym do czasu sprzedaży zlokalizowany jest bankomat. W lokalu duże witryny.~~Budynek z lokalem zlokalizowany na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica- Osiedle Zawiszów, zatwierdzonym uchwała radi Miasta Świdnica nr XXXIV/356/17 z dnia 28.06.2017 r. Obszar nieruchomości na dokumencie planowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 1 MW – przeznaczenie podstawowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługi towarzyszące.~~Lokal- Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, księga wieczysta SW1S/00038276/6~~Cena oczekiwana netto 240 000,00 zł Cena do negocjacji !~~Bank przyjmuje oferty do dnia 30.09.2018 r.~~Oferty w formie podpisanego scanu zawierającego propozycję kupna z podaniem proponowanej ceny netto przyjmowane są pod adresem : nieruchomosci@pkobp.pl ~~Złożona oferta powinna zawierać:~1. dokładne określenie nieruchomości, której dotyczy - co najmniej dane adresowe (miasto, ulica ),~2. Imiona, nazwiska, nr PESEL, adresy zamieszkania, dla osób prowadzących działalność gospodarczą o ile oferta składana będzie przez podmiot gospodarczy lub osoby prawne: dane rejestrowe, nr KRS/wpis do ewidencji, adres siedziby firmy,~3. podpis przez osobę uprawnioną (w przypadku osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podpisanie oferty przez współmałżonków o ile w małżeństwie panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej .~~Informacje tel. 600 900 801 mail. nieruchomosci@pkobp.pl~~Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.~~~Liczba pomieszczeń: 6
Wyświetleń: 4

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA