Sprzedam mieszkanie - JEDLINA-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 32 000 zł
Cena za m² - 896,86 zł

Sprzedam Lokal
gmina Jedlina-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 35,68m2
Liczba pokoi 1

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jedlina-Zdrój, 21.11.2018 r. GPM.6840.22.2018 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 35,68 m2 położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 5 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 89/1000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0429 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00022831/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XLIV/265/18 z dnia 27 września 2018 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 4.7MN/MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, 2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe. 2. Cena wywoławcza: 32 000 zł w tym: lokal 94,62% ceny oraz udział w gruncie 5,38% ceny. Sprzedaż części budynku (lokal) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) 3. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2. 4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 3 000 zł, nie później niż 14 grudnia 2018 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – ul. Kamienna 5/1”. 5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój. 6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2 tel. 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Sporządziła: J. Wiśniewska Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 29

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.