Sprzedam mieszkanie - ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 47 000 zł
Cena za m² - 1 323,94 zł

Sprzedam Lokal
gmina Świeradów-Zdrój
powiat lubański
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 0
Powierzchnia całkowita 35,50m2
Liczba pokoi 1

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Burmistrz Miasta Świeradów - Zdrój ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Batorego 7 w Świeradowie-Zdroju wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki. Lokal mieszkalny nr 1 o pow użytkowej 35,50 m2, położony w suterenie w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce nr 26/12, am. 6, Obr 4 ( KW nieruchomości – JG1S/00020522/7) ul. Batorego 7. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie – 47.000.00 zł. W tym wartość udziału w gruncie (7,38%) - 8.800,00 zł P r z e t a r g odbędzie się dnia 10-01-2019 r. o godz.12.00 Wadium w wysokości 4.000,00 zł. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt i staraniem nabywcy Nieruchomość lokalowa -LOKAL MIESZKALNY NR 1 o pow. użytkowej 35,50m2, położony w suterenie w budynku mieszkalnym wielolokaowym. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie z lokalnej kotłowni gazowej. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 3,0 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 7,38% w prawie własności niepodzielnych części budynku i w działce oddawanej w użytkowanie wieczyste w w.w części. Pierwszy bezskuteczny przetarg odbył się 24.10.18 r. Nieruchomość położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską z uwagi na wpisanie Miasta Świeradów-Zdrój do rejestru zabytków. Nieruchomość położona na terenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Świeradów-Zdrój na terenie obszaru górniczego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, sala nr 24a II piętro. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miasta nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 w Banku Zachodnim WBK SA I/O Świeradów-Zdrój w terminie do dnia 07-01-2019 r. Za zgodną z terminem podanym w ogłoszeniu ustala się datę uznania konta Urzędu Miasta. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej księgi wieczystej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej. Szczegółowe informacje można uzyskać: - w pok. nr 24C, w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój - telefonicznie 75 78 17 297, 75 78 16 489 - Strona internetowa: www.swieradowzdroj.pl - E-mail: um@swieradowzdroj.pl Świeradów - Zdrój, dnia 29.11.2018 r. Kontakt: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój tel: 75 78 17 297, 75 78 16 489 um@swieradowzdroj.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 36

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.