Sprzedam mieszkanie - WROCŁAW
CENA OFERTY - 227 000 zł
Cena za m² - 4 203,70 zł

Sprzedam Lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 4
Powierzchnia całkowita 54,00m2
Liczba pokoi 2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Sygn. VIII GUp 216/17 NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. GŁÓWNEJ 90 WE WROCŁAWIU Syndyk masy upadłości Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt: VIII GUp 216/17 of, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawo własności nieruchomości (w udziałach po 1/2 części na rzecz Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego) – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19, składającego się z dwóch pokojów, przedpokoju, kuchni, łazienki i garderoby, o powierzchni użytkowej 54 m2, umiejscowionego na czwartym piętrze budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Głównej 90, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 59/10.000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1K/00122514/7), gdzie budynek ów jest postawiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, założył księgę wieczystą nr WR1K/00371775/4 – za łączną cenę minimalną 227.000,00 zł brutto (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych i 00/100). Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/ Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), składać należy w terminie do 20 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2018 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1246 Kontakt: Syndyk Magdalena Czyszczoń tel: 501 443 555 kancelaria@kancelariaczyszczon.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 31

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.