zabudowana budynkiem o pow 88,34
CENA OFERTY - 26 000 zł
Cena za m² - 35,47 zł

Sprzedam Działkę
gmina Jedlina-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 733 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jedlina-Zdrój 27.11.2018 r. GPM.6840.41.2016 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0733 ha, zabudowanej innym budynkiem niemieszkalnym (gospodarczym) o powierzchni użytkowej 88,34 m², położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Noworudzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 186/2, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00075732/5. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. działka nr 186/2 oznaczona jest symbolem 8.18M/U z zapisem teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 2) W ewidencji gruntów obrębu Jedlinka działka nr 186/2 oznaczona jest użytkiem Bi – inne tereny zabudowane. CENA WYWOŁAWCZA: 26 000 zł w tym cena budynku 42% oraz cena gruntu 58% ceny nieruchomości. Zbycie nieruchomości, zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2. WYSOKOŚĆ WADIUM: Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 3 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 2 stycznia 2019 r. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2 tel. 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Sporządziła: J. Wiśniewska Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 28

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.