Bęczarka 11 arów

CENA OFERTY - 100 000 zł

Cena za m² - 90,91 zł

W tym składniki majątku:

mała architektura, urządzona zieleń ogrodow
Sprzedam Działkę
gmina Myślenice
powiat myślenicki
woj. małopolskie
Data publikacji - 18.10.2016
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 100 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo jednorodzinne
Klasa gruntu Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy-100%
Dojazd bezpośredni
Elektryczność przyłącze ziemne (kablowe), Odległość przyłącza: 15,0m
Woda wodociąg komunalny, Odległość przyłącza: w obrębie działki
Kanalizacja kanalizacja komunalna, Odległość przyłącza: 15,0m
Gaz gaz ziemny (sieć gazownicza), Odległość przyłącza: 15,0m
Otoczenie las, nieużytki, zieleń urządzona
Atrakcyjność widokowa b.wysoka

Przeznaczenie terenu

Plan miejscowy (MPZP) mieszkaniowe rekreacyjne - 100%

Obiekty inżynierii

Mała Architektura Materiał: drewno
Powierzchnia: 15,0m2

Zasoby naturalne

Urządzona Zieleń Ogrodowa Powierzchnia: 1100,0m2
Jakość: 3 - średnia
telefon kotaktowy 515258648
Wyświetleń: 1284