Działka mieszkaniowo - usługowa - Dankowice ul. Oświęcimska

CENA OFERTY - 125 000 zł

Cena za m² - 50,73 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wilamowice
powiat bielski
woj. śląskie
Data publikacji - 28.07.2017
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 464 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo jednorodzinne
Własność własność
Klasa gruntu R III b - grunty orne klasa III b-100%
Dojazd bezpośredni
Elektryczność przyłącze napowietrzne, Odległość przyłącza: 11,0m
Woda wodociąg komunalny, Odległość przyłącza: 15,0m
Kanalizacja kanalizacja komunalna, Odległość przyłącza: 8,0m
Gaz gaz ziemny (sieć gazownicza), Odległość przyłącza: 12,0m
Otoczenie las, zabudowa gospodarcza, zabudowa jednorodzinna, zieleń urządzona, uprawy rolne
Atrakcyjność widokowa wysoka

Przeznaczenie terenu

Plan miejscowy (MPZP) mieszkaniowe jednorodzinne - 76%
produkcja rolna - 13%
tereny komunikacyjne i transportowe - 11%
usługi - 76%
produkcja rolna - 13%
tereny komunikacyjne i transportowe - 11%
Nr ogłoszenia 229DZ1216 #dzialkitonaszaspecjalnosc Ważne! Dopuszczalna zabudowa usługowa, rzemieślnicza oraz handlowa! KUPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO BIURA NIE PONOSI KOSZTU WYNAGRODZENIA POŚREDNIKA, KTÓRE W CAŁOŚCI POKRYWA SPRZEDAJĄCY. Do sprzedania działka o powierzchni 2464 m2, przeznaczona w przeważającej części pod zabudowę jednorodzinną z usługami, zlokalizowana w Dankowicach w rejonie ulic Oświęcimskiej i Browarnik Teren obecnie objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - uchwała XVIII/142/04. Orientacyjne wymiary zaznaczone zostały na załączniku graficznym. Teren oznaczony symbolem M1 – tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami (ok 1863 m2), a pozostałe tereny oznaczone symbolami RZ – tereny rolne (ok 332 m2) i drogi KD (ok 269m2)– załącznik graficzny. W projektowanym MPZP działka będzie przeznaczona w całości pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem usług (perspektywa 1-2 lat). Działka posiada dostęp do prądu, wody, gazu oraz kanalizacji miejskiej z ul. Browarnik – załącznik graficzny. Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej. Cena do negocjacji: 125000 zł Doskonała, widokowa lokalizacja zapewnia ciszę i spokój oraz dogodny dojazd do Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Oświęcimia, Cieszyna i Krakowa. Podstawowe informacje z Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego "M1 – Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, w tym: 1) przeznaczenie podstawowe pod: a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z usługami wbudowanymi lub przybudowanymi do budynków mieszkalnych, b) zabudowę usługową: obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych oraz obiekty i urządzenia usług komercyjnych, 2) przeznaczenie dopuszczalne pod: a) obiekty i urządzenia związane z nieuciążliwą wytwórczością i rzemiosłem, b) garaże i inne pomocnicze obiekty gospodarcze mieszkalnictwa i usług wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych bądź w budynkach wolno stojących, c) ulice i drogi dojazdowe, miejsca postojowe, ciągi piesze i rowerowe, d) zieleń urządzona: skwery i zieleńce, e) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 2. W granicach terenów M1 obowiązuje zakaz lokalizacji: 1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2) obiektów wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego oraz innych obiektów i urządzeń uciążliwych, których potencjalna uciążliwość wykracza poza granice terenu, do którego odnosi się tytuł prawny Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu M1: 1) minimalna powierzchnia, jaką należy przeznaczyć pod zieleń wynosi 50% powierzchni działki zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, 2) obowiązuje w przypadku uzupełniania istniejących ciągów zabudowy nowo realizowanymi budynkami, tworzenie uporządkowanych linii zabudowy wzdłuż tras komunikacyjnych oznaczonych KL i KD, co oznacza lokalizację budynków mieszkalnych w nawiązaniu do przeważającego usytuowania budynków przy danym odcinku trasy komunikacyjnej, 3) niezbędne powierzchnie postojowe powinny być zapewnione w granicach wydzielonej działki budowlanej, 4) obowiązuje urządzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż granic działki w wypadku lokalizacji obiektów wytwórczości, rzemiosła produkcyjnego w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, 5) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: a) wysokość budynków nie może być większa niż 9 m z tolerancją 20% tej wysokości, w przypadku uzupełniania istniejących ciągów zabudowy nowo realizowanymi budynkami dopuszcza się zmianę wysokości tych budynków pod warunkiem, że wysokość nowych budynków będzie równa wysokości budynków sąsiednich lub średniej ich wysokości, b) dachy nowych oraz przebudowywanych, nadbudowywanych i rozbudowywanych budynków dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci 300-450, c) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub jednospadowymi bądź oknami połaciowymi, d) kolorystyka materiałów wykończeniowych powinna być utrzymana w następujących kolorach: pokrycie dachu w kolorach czerwonobrązowym, brązowym, zielono-brązowym, wykończenie elewacji w kolorach stonowanych, e) nie dozwala się zastosowania jako materiałów wykończeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej, 6) forma wolnostojących obiektów usługowych, wytwórczości, rzemiosła produkcyjnego i gospodarczych powinna spełniać następujące wymagania: a) wysokość nie może być większa niż 7 m, a dla obiektów gospodarczych – 6 m, b) dachy dwuspadowe, symetryczne, z dopuszczeniem jednospadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci 150-300, c) kolorystyka materiałów wykończeniowych musi być zharmonizowana z kolorystyką pozostałych budynków zlokalizowanych na działce." Serdecznie polecam! Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO. SPRAWDZAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ. WYKONUJEMY CERTYFIKATY ENERGETYCZNE. WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK - POŚREDNICTWO KREATYWNE LICENCJA NR 13345 UL. NIEPODLEGŁOŚCI 48 CZECHOWICE-DZIEDZICE TEL. 885 229 830 TEL./FAX: 32 214 00 11 MAIL: nieruchomosci_slask@wp.pl www.nieruchomoscislask.com.pl POSIADAMY DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA TRANSAKCJI GWARANTUJĄ LICENCJONOWANI POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POSIADAJĄCY UBEZPIECZENIE OC. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Wyświetleń: 405