Sprzedam lokal użytkowy - Wałbrzych,

CENA OFERTY - 1 292 000 zł

Cena za m² - 697,58 zł

Sprzedam Lokal
gmina Wałbrzych
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 16.05.2018
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 1852,11m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona
PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie~Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa~~SPRZEDA~~nieruchomość zabudowaną położoną w Wałbrzychu przy ul. Rynek 8, ~na którą składają się:~a) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 392/2 obręb 0027 o powierzchni 460 m², ~b) prawo odrębnej własności do budynku o powierzchni netto wynoszącej ~1 852,11 m².~~Dla Nieruchomości założona jest księga wieczysta: nr SW1W/00024556/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.~~Cena oczekiwana: 1 292 000 zł netto ~~Zapraszamy do negocjacji i składnia ofert.~~Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.~Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie www.nieruchomoscipkobp.pl~Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości oraz do składania ofert. ~Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.~~Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.~
Wyświetleń: 2