Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Cynków

CENA WYWOŁAWCZA - 129 712 zł

Data przetargu - 06.11.2017, 13:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Koziegłowy
powiat myszkowski
woj. śląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 523 m2
Księga wieczysta CZ1M/00033569/8
Działka nr działki - 2774

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2017 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 9, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, położonej przy Dąbrówka ,Cynków, 42-350 Koziegłowy, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00033569/8. Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z działki gruntu nr ew 2774, zlokalizowanej przy ul. Dąbrówka, z prawem zabudowy w części o powierzchni 1523 m2, pozostała część powierzchni 0,2611 ha stanowią łąki oraz 0,3874 ha stanowią grunty rolne. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym mieszkalnym, całkowicie podpiwniczonym, wolnostojącym, zrealizowanym w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 104,40 m2. Budynkiem gospodarczym- stodołą, jednokondygnacyjnym, z częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 110,00 m2 w zabudowie z budynkiem garażowo -gospodarczym jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym z poddaszem gospodarczym o powierzchni użytkowej 50,60 m2. Budynkiem gospodarczym jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym z poddaszem gospodarczym , wolnostojącym o powierzchni użytkowej 30,00 m2. Część budynków stoi na działce sąsiedniej. Suma oszacowania wynosi 194 568,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 129 712,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 456,80 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Katowicach 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zastępca Komornika Mateusz Czapliński
Wyświetleń: 95