Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Grudusk

CENA WYWOŁAWCZA - 292 500 zł

Data przetargu - 16.11.2017, 10:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Grudusk
powiat ciechanowski
woj. mazowieckie
Data publikacji - 06.09.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 900 m2
Księga wieczysta PL1C/00016493/9
Działka nr działki - 286

Budynki

Rynek wtórny
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI "Na podstawie art.953 kpc Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tel. /23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A ogłasza, że: dnia 16 listopada 2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 6 w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Grudusk ul. Szkolna powiat ciechanowski, województwo mazowieckie stanowiącej własność dłużników *** Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową zabudowaną składającą się z działki gruntu nr 286 o powierzchni 2900 m.kw. W planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacja działki nr 286 znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową niską. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący typ Żuraw na podstawie pozwolenia na budowę DEC.457/08 z dnia 25-07-2008r znak AB 7351-457/08. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym z dachem wielospadowym pokrytym dachówką z obróbkami blacharskimi. Powierzchnia zabudowy wynosi 145,47 m.kw., powierzchnia całkowita 251,37 m.kw., powierzchnia użytkowa 171,83 m.kw. Budynek posiada instalacje wewnętrzne: elektryczną 230/400V, kanalizacji sanitarnej, wodociągową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazową, telefoniczną. Dojście i podjazd do budynku wykonane jest z kamienia. Od strony wjazdu wykonane jest ogrodzenie z kształtowników stalowych na słupkach i cokole murowanym z cegły klinkierowej. Na terenie działki znajduje się wykonany naturalny zbiornik wodny - staw o powierzchni 551 m.kw. Staw jest ogrodzony. Na terenie nieruchomości przed budynkiem są nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz trawniki. Budynek wykorzystywany jest na cele mieszkalne. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1C/00016493/9. Nieruchomość została oszacowana przez biegłych sądowych na kwotę: 390 000,00 zł. Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 292 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 39 000,00 zł najdalej do dnia 11 listopada 2017r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan, ul.Orylska 3A w PKO BP SA O/Ciechanów numer 25 10201592 0000 2602 0054 1367 z dopiskiem "wadium" lub gotówką w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do dnia 15 listopada 2017r. Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 15 listopada 2017r. godz:15.00 zgłosić swój udział w licytacji osobiście w kancelarii pisemnie lub faxem (nr 23/672-59-36) poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi". Komornik Sądowy mgr Urszula Perdjan
Wyświetleń: 286