Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Kiełczów

CENA WYWOŁAWCZA - 182 333,33 zł

Data przetargu - 18.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Długołęka
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 08.09.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 999 m2
Księga wieczysta WR1E/00078436/6
Działka nr działki - 92/31

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WR1E/00078436/6 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-10-2017r. o godz. 10:45 w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy I Wydział Cywilny 56-400 Oleśnica, Ul. 3 Maja 48/49 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: 55-090 Długołęka, Kiełczów dz. nr 92/31 ( przy ul. Modrzewiowej 5), dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00078436/6- udział 1/2 Jest to nieruchomość gruntowa w skład której wchodzi działka gruntu o pow. 0,0999 ha oraz budynek mieszkalny jednorodzinny. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Działka posiada dostęp do sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej. W centralnej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wzniesiony w 2009 roku o pow. zabudowy 165,71 mkw. Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze znajdują się: pokój dzienny z jadalnią, kuchnia, holl, pokój z oddzielną łazienką, wc, sień, pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia i garderoba. Na parterze zlokalizowany jest garaż dwustanowiskowy. Na poddaszu zlokalizowane są: trzy pokoje, garderoba, łazienka oraz przedpokój. Przeznaczenie w mpzp: tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno- usługowych oraz usługowych. Suma oszacowania udziału 1/2 dłużniczki *** wynosi 273 500,00zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 182 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 350,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 17.10.2017r.: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746 (W opisie wpłaty rękojmi należy podać sygnaturę sprawy KM 429/14) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Wyświetleń: 202