Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Krzyków

CENA WYWOŁAWCZA - 232 700 zł

Data przetargu - 26.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Czernica
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 819 m2
Księga wieczysta WR1O/00044180/9
Działka nr działki - 83/8

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI PROWADZNEJ W TRYBIE ART.10131KPC Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art.10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2017 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul.Parkowa 6,Krzyków, 55-003 Czernica, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00044180/9. Opis nieruchomości: działka nr 83/8, tereny mieszkaniowe o pow. 0,0819 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym z dachem dwuspadowym z przylegającym garażem z płaskim stropodachem o pow. netto 136,80m2 ( nie oddanym do użytku i nie ujawnionymi w księdze wieczystej ) położonej: 55-003 Czernica, Krzyków przy ul. Parkowej 6 Suma oszacowania wynosi 465 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 232 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc). Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920. Wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast do wysokości 1/5 ceny, a resztę uiścić do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Wpłat należy dokonać do kasy komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Andrzej Paluszek
Wyświetleń: 92