Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Malczyce

CENA WYWOŁAWCZA - 248 100 zł

Data przetargu - 16.11.2017, 10:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Malczyce
powiat średzki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 900 m2
Księga wieczysta WR1S/00008092/4
Działka nr działki - 410/12

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-11-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 03, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej przy ulicy Działkowej 28, w granicach działki nr 410/12 AM-1 o powierzchni 0,0900 ha, w obrębie Malczyce, gmina Malczyce, powiat średzki, woj, dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00008092/4. Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość stanowi własność dłużników *** Suma oszacowania wynosi 330.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248.100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.080,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 09-11-2017r. o godz. 10:00.
Wyświetleń: 175