Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Ołdrzychowice

CENA WYWOŁAWCZA - 32 550 zł

Data przetargu - 05.12.2017, 13:12

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Kłodzko
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 187 m2
Księga wieczysta SW1K/00063991/1
Działka nr działki - 706/14, obręb - 0018

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2017 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Kolejowa 9b , 57-360 Ołdrzychowice kłodzkie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00063991/1. Opis nieruchomości: OPIS NIERUCHOMOŚCI: - nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie przy ul. Kolejowej 9B, obręb 0018, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie,w odległości ok. 10 km od centrum Kłodzka. Nieruchomość stanowi działkę nr 706/14 o pow. 0,0187 ha, obręb 0018 Ołdrzychowice Kłodzkie, AM-12. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym. Teren działki zagospodarowany jako przydomowy ogród, ogrodzony. Działka wyposażona w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna (szambo), sieć gazowa (bez przyłączy). Budynek mieszkalny parterowy, niepodpiwniczony, stanowiący segment budynku czterorodzinnego. Powierzchnia obliczeniowa (użytkowa) budynku wynosi 45,90m(2) - pomiar z mapy i wizji w terenie. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (szambo), ogrzewanie elektryczne. Budynek niezamieszkały. Suma oszacowania wynosi 43 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Marcin Bąk
Wyświetleń: 217