Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Paczków

CENA WYWOŁAWCZA - 47 128 zł

Data przetargu - 22.11.2017, 13:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Bierutów
powiat olesnicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 931 m2
Księga wieczysta WR1E/00027018/8
Działka nr działki - 274/3

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2017 o godz. 13:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, , sala nr 24 odbędzie się druga licytacja: - nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy , Paczków 27 ( dz. nr 274/3), 56-420 Bierutów, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00027018/8. Opis nieruchomości: Jest to nieruchomość zabudowana, działka o pow. 0,0931 ha, o kształcie nieforemnego lecz zwartego czworkąta, ogordzona, nieutwardzona, porośnięta zielenią. Budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 113 mkw, pow. użytkowej 94,9 mkw. Obiekt przedwojenny wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym. W budynku rozpoczęto adaptacje części poddasza na cele mieszkalne. Budynek gospodarczy o pow. zabudowy 41 mkw, obiekt wolnostojący niepodpiwniczony, parterowy. Na terenie działki znajduje się studnia i bezodpływowy zbiornik na ścieki ( tzw. szambo). W drodze znajdują się sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telefoniczna. Przeznaczenie w mpzp: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 70 692,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 128,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 069,20 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746 W opisie wpłaty rękojmi nalezy podac sygnaturę sprawy Km 367/15 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Tomasz Słomka
Wyświetleń: 164