Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Twardogóra

CENA WYWOŁAWCZA - 137 031,75 zł

Data przetargu - 18.10.2017, 11:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Twardogóra
powiat olesnicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 08.09.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 120 m2
Księga wieczysta WR1E/00008497/0
Działka nr działki - 56

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2017 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, , sala nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja: - nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. Grunwaldzka 9 ( dz. nr 56) , 56-416 Twardogóra, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00008497/0. Opis nieruchomości: Jest to prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków. Działka gruntu o pow. 0,1120 ha i kształcie foremnego prostokąta. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, ogrodzona, częściowo utwardzona, porośnięta zielenią. Budynek mieszkalny wolnostojący o pow. zabudowy 90 mkw i pow. użytkowej 114,8 mkw, budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Obiekt z przed 1939 roku. Budynek gospodarczy o pow. zabudowy 21 mkw, obiekt wolnostojący niepodpiwniczony, parterowy. Przeznaczenie w studium: tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Suma oszacowania wynosi 182 709,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 031,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 270,90 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746 W opisie wpłaty rękojmi nalezy podac sygnaturę sprawy Km 358/16 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Tomasz Słomka
Wyświetleń: 302