Licytacja komornicza: SPRZEDAM - budynek, Żelistrzewo

CENA WYWOŁAWCZA - 1 699 650 zł

Data przetargu - 19.10.2017, 11:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - budynek
gmina Puck
powiat pucki
woj. pomorskie
Data publikacji - 25.08.2017
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 753 m2
Księga wieczysta GD2W/00021369/1
Działka nr działki - 110/9

Budynki

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2017 o godz. 11:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn. w Pucku, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w sprawie przeciwko dłużnikowi/dłużnikom: Zakłady Mięsne M. W. Głowienka Sp. z o.o. Żelistrzewo, położonej Pucka 54, 84-122 Żelistrzewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00021369/1. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Żelistrzewie przy ul. Puckiej 54, stanowiąca działki nr: 110/9 - o powierzchni 4753 m2, 111/17 - o powierzchni 880 m2 i 139/31 - o powierzchni 294 m2. Działka nr 110/9 zabudowana jest budynkiem ubojni zwierząt o powierzchni użytkowej 1205,52 m2, częściowo podpiwniczonym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym oraz budynkiem skupu żywca, o powierzchni użytkowej 115,5 m2, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Suma oszacowania wynosi 2 266 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 699 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 226 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52102018530000970201321082. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Sekcja ds. Egzekucyjnych w Pucku ul. 1-go Maja 15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn., ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Maciej Migowski
Wyświetleń: 253