Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Głuszyca

CENA WYWOŁAWCZA - 32 850 zł

Data przetargu - 19.10.2017, 10:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Głuszyca
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 17.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta SW1W/00082648/1
Powierzchnia całkowita 55,0m2
Powierzchnia użytkowa 55,0m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2017 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10,11, 58-300 Wałbrzych, pokój sala 310, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Kłodzka 2/8, 58-340 Głuszyca, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00082648/1. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 1279/ 10 000 związanym z własnością lokalu. Lokal położony na III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kłodzkiej 2 w Głuszycy Górnej. Składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 54,99 m2. Pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych ( komórka i pomieszczenie gospodarcze ) wynosi 60,59 m2. Lokal wyposażony w instalacje: wod. - kan. , elektryczną, gaz sieciowy , centralne ogrzewanie etażowe ( piec gazowy dwufunkcyjny) , ciepła woda użytkowa. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania wynosi 43 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 oddz. Wałbrzych 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 10,11, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Kinga Rasztar
Wyświetleń: 126