Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, KARTUZY

CENA WYWOŁAWCZA - 50 250 zł

Data przetargu - 07.12.2017, 14:12

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Kartuzy
powiat kartuski
woj. pomorskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta GD1R/00033989/9
Powierzchnia całkowita 24,9m2
Powierzchnia użytkowa 24,9m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Ryszard Pryzmont na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2017 o godz. 14:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul. Kościuszki 26, 83-300 KARTUZY, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. XX- lecia PRL 8/32 , 83-300 KARTUZY, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1R/00033989/9. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny o powierzchni 24,88 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 2,40 m2. Suma oszacowania wynosi 67 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760 . Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul. Kościuszki 26, 83-300 KARTUZY. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Ryszard Pryzmont
Wyświetleń: 60