Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Kuźnica Ligocka

CENA WYWOŁAWCZA - 39 000 zł

Data przetargu - 09.11.2017, 12:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Korfantów
powiat nyski
woj. opolskie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta OP1N/00079076/1, OP1N/00079077/8
Powierzchnia całkowita 187,8m2
Powierzchnia użytkowa 187,8m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Anna Maciuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2017 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Nysie , ul. Rynek 36c, 48-300 Nysa, pokój 402 RATUSZ, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: *** , położonego przy ,Kuźnica Ligocka 71/2, 48-317 Korfantów, dla którego Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00079077/8. Opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju,strychu (38,40 m2), pomieszczenia gospodarczego(78,40 m2)o łącznej pow.187,8500m2, udział związany z własnością lokalu, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia w udziale 399/1000 KW OP1N/00079076/1. Suma oszacowania wynosi 52 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 200,00 zł. Rękojmia powinna byc wpłacona na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na nr rachunku bankowego ING Bank Śląski 63 1050 1504 1000 0023 2590 1896 jednakże w taki sposób aby uznanie rachunku bankowego ww. kwotą nastąpiło na jeden dzień przed licytacja. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komorniczej akta postępowania egzekucyjnego w dni powszednie od godz. 7.00 do 15.00 oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków na licytacji winni być obecni obydwoje małżonkowie. Komornik Sądowy Anna Maciuszek
Wyświetleń: 28