Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Lubin

CENA WYWOŁAWCZA - 112 650 zł

Data przetargu - 24.11.2017, 14:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Lubin
powiat lubiński
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 13.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta LE1U/00049019/5, LE1U/00014920/0
Powierzchnia całkowita 50,0m2
Powierzchnia użytkowa 50,0m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2017 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Tysiąclecia 15/11, 59-300 Lubin , dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00049019/5. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 11, stanowiący odrębną nieruchomość, położony na III piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym wielorodzinnym (klatka nr 15) przy ul. Tysiąclecia w obrębie nr 5 w Lubinie, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz loggi o powierzchni użytkowej 49,97m² -powierzchnia przyjęta na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 840/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr LE1U/00014920/0). Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00049019/5 wynosi 150.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112.650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.020,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 08:00 do 18:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Suma oszacowania wynosi 150 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Konrad Klemaszewski
Wyświetleń: 92