Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Nowa Ruda

CENA WYWOŁAWCZA - 43 000,50 zł

Data przetargu - 23.10.2017, 14:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Nowa Ruda
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 25.08.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta SW2K/00019775/5
Powierzchnia całkowita 54,8m2
Powierzchnia użytkowa 54,8m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW2K/00019775/5 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2017r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się pierwsza licytacja : - udziału w wysokości 4/6 niewydzielonej części nieruchomości należącej do Małgorzaty Landowskiej stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Nowej Rudzie, położonej w Nowej Rudzie przy oś. Wojska Polskiego 12/50, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00019775/5. Suma oszacowania udziału wynosi 57 334,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 000,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 733,40zł.; - udziału w wysokości 1/6 niewydzielonej części nieruchomości należącej do Magdaleny Landowskiej stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Nowej Rudzie, położonej w Nowej Rudzie przy oś. Wojska Polskiego 12/50, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00019775/5. Suma oszacowania wynosi 14 333,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 749,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 433,30zł.; - udziału w wysokości 1/6 niewydzielonej części nieruchomości należącej do Marcina Landowskiego stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Nowej Rudzie, położonej w Nowej Rudzie przy oś. Wojska Polskiego 12/50, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00019775/5. Suma oszacowania wynosi 14 333,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 749,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 433,30zł.; Lokal położony jest na X piętrze budynku i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Pow. użytkowa lokalu wynosi 54,84m2. Występuje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym dotycząca powierzchni lokalu i składu pomieszczeń. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce w kasie kancelarii w terminie do dnia 20-10-2017r. do godz. 15.00 lub na konto komornika Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron. Komornik Sądowy Zbigniew Obrzud
Wyświetleń: 71