Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, OLEŚNICA

CENA WYWOŁAWCZA - 259 387,50 zł

Data przetargu - 18.10.2017, 14:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Oleśnica
powiat olesnicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 25.08.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta WR1E/00041330/5, WR1E/00085346/0
Powierzchnia całkowita 98,3m2
Powierzchnia użytkowa 98,3m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2017 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy KILIŃSKIEGO 4D, 56-400 OLEŚNICA, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00085346/0. Opis nieruchomości: Nieruchomość lokalowa położona w miejscowości Oleśnica, ul. Kilińskiego 4D o funkcji mieszkaniowej składająca się z lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni użytkowej 98,35 m2 usytuowanego na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i udziału w prawie własności działki nr 16/21, AM-52 o powierzchni 1.164 m2, wynoszącego 307/10.000 części. Lokal posiada salon wraz z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, garderobę, łazienkę wraz z WC oraz pomieszczenie gospodarcze (pralnię – według planów pomieszczenie WC). Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej urządzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00085346/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związane jest prawo do udziału w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 16/21, AM-52 o powierzchni 1.164 m2, wynoszące 307/10.000 części. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej urządzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00041330/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości lokalowej jest Grzegorz Namyślak. Suma oszacowania wynosi 345 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 259 387,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 585,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA III O.we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 11.10.2017 09:00 - 09:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Grzegorz Obrzud
Wyświetleń: 85