Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Polkowice

CENA WYWOŁAWCZA - 94 600 zł

Data przetargu - 15.11.2017, 14:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Polkowice
powiat polkowicki
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 06.10.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta LE1U/00048802/4
Powierzchnia całkowita 40,6m2
Powierzchnia użytkowa 40,6m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2017 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój III, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: *** , położonego przy Lipowa 12/15, 59-100 Polkowice, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00048802/4. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 15, stanowiący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położony przy ul. Lipowej 12 w obrębie nr 0001 w Polkowicach, powiecie polkowickim, województwie dolnośląskim.Lokal znajduje się na IV piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym wielorodzinnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju wraz z balkonem o powierzchni użytkowej 40,65 m² . Suma oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego KW LE1U/00048802/4 wynosi 141 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 190,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 08:00 do 18:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30. Suma oszacowania wynosi 141 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Konrad Klemaszewski
Wyświetleń: 79