Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Ryki

CENA WYWOŁAWCZA - 55 500 zł

Data przetargu - 16.10.2017, 13:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Ryki
powiat rycki
woj. lubelskie
Data publikacji - 08.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta LU1Y/00012241/9
Powierzchnia całkowita 28,9m2
Powierzchnia użytkowa 28,9m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2017 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach z siedzibą przy Kościuszki 15, 08-500 Ryki, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy ul. Żytnia 30/31, 08-500 Ryki, dla którego Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1Y/00012241/9. Opis nieruchomości: prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 31 położonego w budynku przy ulicy Żytniej 30 w Rykach składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 28,90 m2, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1Y/00012241/9 wraz ze związanym z tym prawem udziałem wynoszącym 289/19691 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4313/1 i 4314/1 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali Suma oszacowania wynosi 74 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 10203147 0000 8102 0063 4642. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rykach mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 15, Ryki, 08-500 Ryki. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Andrzej Kijak
Wyświetleń: 53