Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Rzeszów

CENA WYWOŁAWCZA - 257 887,50 zł

Data przetargu - 16.10.2017, 09:10

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Rzeszów
woj. podkarpackie
Data publikacji - 26.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta RZ1Z/00202279/8
Powierzchnia całkowita 65,8m2
Powierzchnia użytkowa 65,8m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2017 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Podwisłocze 33/118, 35-309 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00202279/8. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 118 o powierzchni użytkowej 65,77 m2( w tym loggia o pow. 6,80m2) położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie. Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 118 stanowiącego odrębną nieruchomość zgodnie z Kw nr RZ1Z/ 00202279/8 jest osoba fizyczna. Lokal położony jest na 13 kondygnacji ( 11 piętro). W skład lokalu wchodzi: salon, kuchnia, pokój, korytarz i łazienka. Do lokalu przynależna jest loggia o pow. 6,80m2. Standard wykończenia lokalu jak również stan techniczny jest zadowalający. Lokal jednostronny. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną Suma oszacowania wynosi 343 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 887,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 385,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Komornik Sądowy Mirosław Wolanin
Wyświetleń: 88