Licytacja komornicza: SPRZEDAM - lokal, Sobótka

CENA WYWOŁAWCZA - 240 750 zł

Data przetargu - 10.11.2017, 14:11

Transakcja - sprzedaż lub użytkowanie wieczyste

Rodzaj przetargu - licytacja

Oferta publiczna - lokal
gmina Sobótka
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Data publikacji - 17.09.2017
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Udostępnij za pomocą:


Ogłoszenie na stronie oferenta

Lokal

Księga wieczysta WR1K/00198276/9
Powierzchnia całkowita 121,2m2
Powierzchnia użytkowa 121,2m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bożena Tarnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-11-2017 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 146, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Ciasna 31/3, 55-020 Sobótka, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00198276/9. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 121,22m2 składa się z pokoju, kuchni z jadalnią, dwóch łazienek, korytarza, garderoby oraz sypialni. Zgodnie z pomiarem, pow. użytkowa lokalu wynosi 120,00m2, pozostała zaś powierzchnia to komórka lokatorska (ok. 1m2). Mieszkanie dwupoziomowe, położone jest na pierwszej i drugiej kondygnacji budynku (przyziemie i wysoki parter). Mieszkanie niewykończone. Lokal posiada dostęp do ogrodu przydomowego. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym. Zabudowa zwarta (segment środkowy), oddano do eksploatacji w 2007 r. Suma oszacowania wynosi 321 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na wskazanym przez komornika rachunku bankowym : ING Bank Śląski S.A. O. we Wrocławiu 42 1050 1575 1000 0023 6790 2752 lub być uiszczona do tego dnia w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: Data oględzin Godziny oględzin 06.11.2017 16:00 - 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Bożena Tarnowska
Wyświetleń: 103